Fugitive

Ang panaginip ng pagiging isang takas ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais na maghiganti.