Garland

Ang pangarap ng garland ay sumisimbolo ng karangalan at tagumpay.