Malakas

Dream ng isang sugat ay isang simbolo ng isang pangungusap o galit.