Kawalan ng lakas

Mangarap ng kawalan ng lakas ay may kaugnayan sa ang takot ng pagkawala ng kapangyarihan o lakas sa tunay na buhay.