Flashlight

Ang pangarap na makakita o magdala ng isang flashlight ay kumakatawan sa mga damdamin at karunungan na sumisilaw sa loob mo.