Ribbon

Ang panaginip ng isang puting laso ay nagpapahiwatig ng isang maikling paglalakbay na magbibigay sa iyo ng mahusay na kasiyahan. Ang panaginip ng isang pulang laso ay nagpapahiwatig ng pagdurusa.