Obituary

Ang nakikita o pagbabasa ng isang katiyakan sa iyong panaginip ay kumakatawan sa pagtatapos ng iyong dating mga pag-uugali at lipas na sa paniniwala.