Oktubre

Ang pangangarap tungkol sa buwan ng Oktubre ay nangangahulugang mayroong kasiya-siyang tagumpay sa iyong mga pagsisikap.