Oval

Ang nakakakita ng isang hugis-itlog sa isang panaginip ay kumakatawan sa mga katangian ng isang puki, matris at babae. Sumisimbolo din ito ng iyong aura at iyong espirituwal na enerhiya.