Magbayad

Ang pangangarap na nagbabayad ka para sa isang bagay ay nangangahulugang manganganib ka sa isang tiyak na sitwasyon. Sa kabilang banda, maaari ding ipahiwatig ang laro ng buhay.