Paris

Ang pangangarap na nasa Paris ka ay sumisimbolo ng iyong pangangailangan para sa pag-iibigan at pagnanasa.