Mga manloloko

Nakakakita ng sipit sa panaginip ay nagpapahiwatig na dapat mong tumingin sa sitwasyon ng malapitan.