Ranch

Pangangarap na ikaw ay sa isang rantso o sakahan ay nangangahulugan pagsisikap, trabaho at responsibilidad. Ang pangarap na ito tungkol sa ranch ay maaari ring ipakita ang iyong mga alalahanin tungkol sa pagkawala ng pera o trabaho.