Bola

Ang paglalaro ng bola ay nagpapahiwatig ng mga gulo, salungatan, paghihirap sa mga negosyo, kakulangan ng mga mithiin na layunin.