Paghahabi

Upang mangarap na ikaw ay naghabi ng isang bagay ay nangangahulugang mayroon kang ilang impormasyon ngunit walang pagkakataon.