Dessert

Ang pagkain ng dessert sa isang panaginip ay nangangahulugang matamis at dalisay na pagmamahal, masayang negosyo at mabuting kalusugan.