Bahay ng bansa, bukid, quint

Nagbigay ng trigo, mabunga na link, mga nakamit sa isang labanan o pamana. Negosyo.