Silid-tulugan

Kapag natutulog o nagpapahinga sa iyong silid ay nangangahulugan ito ng lihim na pag-ibig, nakatagong mga hilig. Kumilos nang may pag-iingat at huwag magtiwala sa iba.