Wise tao

Makipag-usap sa isang pantas na tao: magbibigay sila ng kapaki-pakinabang na payo. Makinig sa tinig ng karanasan.