Tortilla

Kumakain ng mga tortillas: mga maling akala, walang kabuluhan na mga problema, panlilinlang at kasinungalingan.