Ubo

Ang pagkakaroon nito: kalungkutan, kasawian, panloloko, hindi magandang kilalanin.