Uniporme

Ang pagsusuot ng uniporme ay nangangahulugang nakamit at kasiyahan, karangalan, magiging karapat-dapat ka sa isang pagkakaiba.