Buhok

Mga parusa at kahirapan sa negosyo, mga problema sa bahay, kawalan ng tiwala at pagdurusa.