Alak

Ang pag-inom ng alak sa isang panaginip ay nangangahulugang mga kasiyahan na may halong hindi kasiya-siya, paparating na kasal, at kaganapan sa lipunan.