Bawang

Ang bawang sa panaginip ay nangangahulugang takot sa pagtanggi at negatibong sentimental na tugon. Ito ay maaaring ang kakilala ng isang oras na puno ng mga hindi pagkakasala ng sentimental.