Elevator

Ang panaginip sa elevator ay nagpapahiwatig ng takot o pag-aalala ng mga pagtaas sa mga posisyon sa lipunan dahil sa mga panlabas na kalagayan. Kung ang elevator ay walang laman, nangangahulugan ito na maaaring mawalan tayo ng isang pagkakataon upang umakyat, ngunit maaari rin itong mawala sa isang pansamantalang sitwasyon. Ito ay nakasalalay sa kalooban kung saan pinag-iisipan natin ang elevator sa ating pangarap.