Warlock, bruha

Ang panaginip ng warlock o bruha ay kumakatawan sa isang pagpapakita ng aming mga pinakamalalim na hangarin, at ipinapakita sa amin na handa kaming gumamit ng hindi tapat o hindi patas na paraan upang matupad ang gayong mga kagustuhan. Ngunit ang iba pang mga may-akda ay itinuturing ito bilang isang panaginip na ang katawan lamang ang mabubuti o masamang kapalaran, depende sa kung ang karakter sa panaginip ay nagbibigay sa iyo ng katahimikan o takot.