Sulat

Bagaman kung minsan ito ay isang pangarap na premonitoryo, karaniwang liham na tinatalakay ang ating pagnanais na makatanggap ng balita, payo o impormasyon tungkol sa anumang aspeto ng ating buhay.