Bulag

Kung bulag tayo sa panaginip, dapat nating isipin ang tungkol sa isang isyu na nakalulugod sa ating isipan, at ang posibilidad na hindi natin ito tama. Ang pangarap ay magsasabi sa amin tungkol sa pangangailangan na tumingin nang mabuti sa lahat ng mga detalye ng isyu.