Pag-smuggle

Kung ikaw ang smuggler ay nangangahulugang natatakot kang mahuli sa isang bitag, at kung ang ibang tao ay gumagawa ng smuggling pagkatapos ay maaaring ipahiwatig na hindi ka sumasang-ayon sa ilang mga regulasyon o pamantayan ng pamumuhay, kung saan ikaw ay nakabalot.