Disembark

Ang pagsasama sa isang port ay maaaring magpahiwatig na kami ay walang malay na naramdaman ang diskarte sa pagtatapos ng isang yugto, o isang proyekto na ating binuo. Ito ay depende sa mga damdamin na sinubukan natin sa mga panaginip kung ang pagtatapos na iyon ay magiging maligaya o sa kasamaang palad.