Imbitasyon

Ang pangarap na ito ay nagpapakita ng pagnanais ng mga bagong relasyon, o ng pagpapalawak ng mga personal na contact. Kung ikaw ang tumatanggap ng paanyaya, ang pangarap na ito ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa isang bagong kapaligiran sa lipunan at kung ikaw ang nag-anyaya sa iba, kung gayon ang ilang mga may-akda ay nagbibigay kahulugan dito bilang isang paunawa ng mga bagong obligasyon at ang pangangailangan na maging maingat sa iyong pagkilos bago ang iyong panlipunang kapaligiran.