Hyacinth

Sa mga panaginip, ang bulaklak na ito ay kinuha bilang isang simbolo ng pagkakaibigan at kabutihan.