Rats

Kinakatawan nila ang lahat na hindi mapakali sa amin, bilang isang tinig ng budhi na nagpapaalala sa amin ng aming mga aksyon.