Mga Sakit

Kung nangangarap ka na naghihirap ka sa pisikal na pananakit nangangahulugan ito na magkakaroon ka ng mabuting kalusugan; ang pangangarap tungkol sa isang may sakit na tao ay nagpapahiwatig ng pansamantalang mga pag-iingat at mga hadlang.