Band

Ang banda ay sumisimbolo sa sakit at pagkabigo depende sa lokasyon kung saan inilagay ang banda. Ang pangarap din ay nagpapahiwatig na ang isang tao ay susubukan na kumita mula sa iyo at susubukan na magdulot ng isang kakila-kilabot na sakit. Ang banda ay maaari ring kumatawan sa iyong nakaraan at malupit na karanasan.