Palaso

Ang pagtingin sa iyong sarili itapon ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais ng pagpapabuti ng sarili at pagpapalawak ng iyong saklaw.