Trough

Ang pangangarap ng isang butas ng pagtutubig ay isang tanda ng kapayapaan at pamamahinga, at kung nakikita rin natin ang mga kabayo o iba pang mga hayop na tumatanggal ng kanilang uhaw, ito ay isang indikasyon na makakatanggap tayo ng mabuting balita, isang maliit na mana o donasyon. Kung ang labangan ay nangangarap tayo ng walang laman at tuyo, hinuhulaan nito ang mga menor de edad na pagkalugi. Ngunit ang isang labangan ay hindi ang pinakamahusay na lugar upang mapawi ang ating uhaw, kahit na ang tubig ay maaaring malinis, hindi natin dapat kalimutan na ang mga butas ng tubig ay nilikha para sa mga hayop, hindi para sa mga kalalakihan. Kaya’t kung mayroon kang isang panaginip na umiinom mula dito, mag-ingat na nagkakamali ka sa landas ng kaligayahan: magnilay-nilay ito at maghanap ng iba pang mga mapagkukunan upang mapawi ang uhaw ng iyong espiritu o ang pangangailangan ng pag-ibig.