Battlement

Ang iyong susunod na hinaharap ay humahawak ng paglilitis at kakulangan sa ginhawa.