Oasis

Kung nasa gitna tayo ng mga mahihirap na problema at nangangarap tayo ng isang oasis na nangangahulugang nagtatapos ang mga problema at tatangkilikin natin ang kapayapaan at katahimikan na nararapat. Kung nakikita natin ito sa di kalayuan ay anunsyo na malapit na ang pagtatapos ng ating mga problema. Ang umalis sa oasis ay nangangahulugang kakailanganin nating harapin ang isang mahirap na gawain kung saan maaari lamang nating mabilang sa ating sariling mga puwersa.