Balustrade

Kung nasa maayos silang kalagayan at nakasalalay ka rito, makakatanggap ka ng tulong upang malutas ang iyong mga problema. Kung nasira ito, ipinapahiwatig nito na magkakaroon tayo ng pagkabigo sa ating mga kaibigan.