Prutas

Ang pangarap ng isang prutas ay nangangahulugang paparating na panahon ng paglago, yaman at kita sa pananalapi. Ang mga pangarap tungkol sa prutas ay karaniwang kumakatawan sa pagnanais at kagalingan.