Balsa

Ipinapahiwatig nito ang isang panahon ng kawalan ng katiyakan kung saan dapat nating alagaan ang hindi pagkahulog sa isang negosyong negosyo.