Ashtray

Kung walang laman, pagkatapos ito ay nagpapahiwatig na ang iyong pag-aalala ay magpapabagal. Kung puno ito pagkatapos ay kukuha ka ng mga kinakailangang pag-iingat. Ang buo, kapabayaan at kawalang-ingat ay mag-iiwan ng mga pagkakasunod-sunod sa iyong relasyon sa iba.