Canoe

Ang nakikita nito ay nagpapahiwatig na ang iyong mga tungkulin ay nangangailangan ng matinding pananaw. Ang paglalagay nito sa dagat ay nagpapahiwatig ng higit pang mga kahirapan.