Konsyensya, pagalingin

Inihahayag nito ang pagtatapos sa mga alalahanin at ang simula ng isang bagong yugto kung saan mas mahusay ang mga pagkakataon ng tagumpay.