Deformity

Ang pagpapapangit ng umbok ay nagpapahiwatig ng mahusay na tanda at tanda ng kapalaran. Kung mayroon tayong isang pagpapapangit, susundin natin ang deformed na bahagi at ilalapat ang simbolismo nito.