Edad

Kung sa mga pangarap na pinag-uusapan mo tungkol sa edad, ipinapahiwatig nito na ang iyong katapatan ay pahalagahan sa iyong propesyonal na kapaligiran. Kung nakakaramdam ka ng pagkabahala tungkol sa edad sa isang panaginip, dapat mong subaybayan ang iyong kalusugan. Ang pagtago sa edad ay nangangahulugang ikaw ay ipagkanulo ng iyong mga relasyon.