I-lock up

Ang pag-lock ay nagpapahayag ng hindi inaasahang mga hadlang. Upang i-lock ang isang tao, ipinapahiwatig na makakahanap ka ng mga paraan upang neutralisahin ang iyong mga kalaban.