Pheasant

Sumisimbolo ng ilaw ng araw at pagbabantay. Gayundin ang dayuhang babae at hindi pamilyar na kababaihan sa pangkalahatan.